Love Announcement

ba7abek moooooot ya RO7YYYY

Announce made by: NONO as she calls menoha ana ba7ebek awy awy w mosta7il asta3`na 3anek ya a3az momtalakaty ana ba7ebek bekol ma 2otet mn qowa
kan nefsy besara7a akon ma3aky wnty btetra2y 3ashan a5dek fe 7odny & wish you progress all over your lifetime beside you
ba7ebek ya kol 7aga 7elwa 7asaletly

ya rab nefdal sawa 3ala toooool
ya rab a3raf awafiky 7a2ek ya 2alby

Valentine's Day Home